Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznaj��ca przebywa��a w KL Ravensbr��ck od sierpnia 1941 r. do kwietnia 1945 r. Opowiada o zbrodniach dokonanych tam przez Mari�� Mandl ��� o biciu wi����niarek, zmuszaniu ich do siedzenia w bunkrze, egzekucjach.]
No results