Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznaj��cy zosta�� aresztowany z rodzin�� i wsp��lnie zostali wywiezieni ���pod Sybir���. Opisuje podr���� ��� brakowa��o wody, topili ��nieg dla dzieci, byli brudni. Pisze o ci����kiej pracy w lesie, za niep��j��cie zamkn��li go na trzy dni w karcerze. Za pierwszym razem nie przyj��li go do Armii Polskiej, trafi�� jeszcze do ko��chozu.]
No results