Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie metalowca w czasie okupacji pracuj��cego w Warszawie. ��wiadek opowiada o wprowadzeniu zakazu dzia��alno��ci zwi��zk��w zawodowych i o tym, ��e Niemcy w spos��b zorganizowany prowadzili eksploatacje ekonomiczn��.]
No results