Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Witness (date and place of birth) = Puchała Tadeusz]

Results filtering

  • Świadek; data, miejsce urodzenia
  • Temat
  • Data wydarzenia
  • Lokalizacja
  • Ofiary
  • Sprawcy
  • Zbrodnie
  • Typ obiektu
  • Aktotwórca ?

Search results (1)

Testimonies per page

20 50 75